15.5.2018

A JSME TU OPĚT S NOVINKAMI VE VERZI FIS 18.04

Paragony vydané

Vzhledem k tomu, že „údaje o odběrateli“ nejsou povinným údajem pro evidenci tržeb, rozhodli jsme se vám v Pragonech vydaných umožnit jejich opravu i po odeslání dokladu do EET.

Faktury vydané

U dobropisu „Faktury vydané“ a ve formuláři „Nepotvrzené dobropisy“ vás nyní v případě, že zadáte chybné Datum potvrzení dobropisu, které je podezřele vzdálené od data dokladu, systém na danou chybu upozorní.

Tisková sestava pro Evidenci majetku

Do exportu tiskové sestavy – Účetní soupis majetku, byly přidány sloupce pro období a rok posledního plánovaného účetního odpisu příslušného majetku.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

 

 

 

 

 

[zpět]