Fullcom systems

image

Základ informačního systému FIS

Moduly systému

K dispozici je více než 35 modulů z oblastí ekonomiky, financí, obchodu, marketingu, skladů, logistiky a výroby. Spravujeme a evidujeme dokumenty, plánujeme, řídíme dopravu, výrobu, sledujeme údaje z výroby, ztráty, růsty, laboratorní výsledky...

Filosofie společnosti

Filosofie společnosti je postavená na myšlence orientované směrem k zákazníkovi. Systém FIS přizpůsobujeme zákaznickým procesům, rozšiřujeme jej o nové uživatelské podmoduly, procesy a funkce. Prakticky neustále analyzujeme potřeby našich zákazníků a provádíme úpravy systému na míru.

Zaměřeno na potravinářskou výrobu

O potravinách toho víme hodně

Zkušenosti v potravinářské výrobě sbíráme již přes 20 let. Na základě nich úpravy  implementujeme do systému a právě proto má FIS řadu vlastností vycházející z této oblasti.

Od strojů po tabulky

Specifické pro potravinářství je napojení nejrůznějších výrobních technologií (snímače, dopravníky, váhy), identifikace zásob využitím čárových kódů v reálném čase, nákup surovin, cenotvorba, plánování výroby, šaržování a dohledatelnost výrobků, laboratoře, doprava, odbyt, vztahy se zákazníky.

Ve zkratce

Umíme vyřešit EDI, GS1/EAN, EAN128, OPC, XML, CSV, SSCC, FTP, ARES, EKO-KOM, SMS, XLS, DPH, PDF, B2B, B2C, ABO/GPC

image
image

Sledování a kontrola pod jednou střechou

Šarže a jejich trasovatelnost

FIS umožňuje vlastní výrobky, suroviny, polotovary a přikoupené zboží označit šarží a trasovat tak její pohyby od vstupu surovin do výroby až po poslední prodej nebo trasovat pohyby šarže opačným směrem. K šaržím jsou definovány vlastnosti, jako jsou např. data trvanlivosti, kód dodavatele, stav uvolnění do expedice.

Identifikujeme

Skladové operace zjednodušujeme a zefektivňujeme propojením mobilních bezdrátových terminálů s modulem FIS, který podporuje práci s nejrůznějšími typy čárových kódů včetně návrhu etiket a jejich tisku.

Laboratoř

V průběhu výroby lze automaticky odebírat a analyzovat vzorky výrobků a řídit uvolňování šarží do oběhu.

Reporting nejen pro manažery

Zobrazení dat

Nad daty můžete provádět operace různých analytických pohledů či podmínek a jejich výstupy zobrazovat formou tabulek nebo vykreslením dat v grafu. Uživatelům nabízíme navrhovat a sestavovat výstupy dle jejich potřeb, vzhledu a jazykové verze. Je pro nás samozřejmostí programovat složité výstupy na přání zákazníka.

Jak hlídáme a kontrolujeme data?

Automaticky, v naplánovaný čas, generujeme a zasíláme výstupy dat pomocí emailů a SMS zpráv. Obsahem emailů nebo SMS zpráv mohou být či jsou hlášení o změnách v okamžiku, kdy změna nastala (založení nového zboží, vytvoření nové objednávky, uvolnění šarže do expedice apod.)

image
image

Umíme cloudové řešení i tradiční instalaci

Řešení využití vlastního serveru

FIS je víceuživatelská desktopová aplikace typu klient/server.
K ukládání dat využívá databázi Oracle.
Klientská část je spuštěna v 32- i 64-bitových verzích Microsoft Windows.
Do FIS je možné se přihlásit z jiných operačních systémů pomocí vzdáleného připojení.
Serverovou část lze provozovat na operačním systému Linux nebo Microsoft Windows.

V oblacích bez starostí

FIS Cloud je synonymem FIS bez starostí. Ušetřete za provoz, správu a pravidelný upgrade serverů. 

Připojte a přihlaste se do FIS díky internetového připojení, jednoduše, vzdáleně, odkudkoliv, kdykoliv.

Shrnutí - All inclusive

Ve FIS naleznete vše

Přístupová práva uživatelů k různým částem systému, funkcím, datům na více úrovních.
Výjimky a parametry, které ovlivňují a zajišťují jedinečnost akcí, funkcí a chování aplikace.
Podporu více jazyků pro ovládání aplikace, tiskové výstupy i uživatelská data.
Dohledatelnost, evidenci historických údajů i audit změn v záznamech.
Uživatelsky definovatelné výstupy a zobrazení dat.
Komplexní podporu procesů a provázanost jednotlivých modulů.
Workflow správy dokumentů.
Úpravy systému v rámci modernizace a automatické provádění legislativních změn.

Každý měsíc je vydávána nová verze systému s řadou úprav a vylepšení!

A je toho ještě mnohem více...

image
image

Nebudeme zaskočeni vaším růstem

Jak vzniká řešení na míru?

Naši analytici a implementátoři zanalyzují procesy probíhající ve vaší společnosti. Vypracují analýzu, seznámí vás s navrhovaným řešením a vaše připomínky zapracují do analýzy. Následně dohodnou postup a harmonogram implementace jednotlivých modulů, stejně tak termíny školení. Celý proces prochází vaším schválením.

Jak provádíme úpravy na míru?

Systém přizpůsobujeme vašim požadavkům a pracovně-výrobním procesům nejen v průběhu implementace, ale také v běžném provozu. Neděláme krátkozraké úpravy, snažíme se vaše požadavky zobecnit a parametrizovat tak, aby výsledné řešení bylo pružné v případě budoucích změn.

Robustnost

Technologie, na které je informační systém postaven, vám bude jednoduchým pomocníkem ve vašich začátcích, avšak je také dodatečně robustní a rozšířitelná, aby zvládla váš růst a rozvoj.

licceny

Licence a ceny

Cena kompletní instalace se odvíjí od počtu implementovaných modulů, náročnosti implementace, množství programových úprav, počtu uživatelů souběžně pracujících v systému, licencování databázového systému a na volbě přístupu pomocí tenkého nebo tlustého klienta.

Kontaktujte nás