Fullcom systems

image

Konzultační služby

Předimplementační služby

Nabízíme vám odbornou konzultaci a pomoc při formulaci požadavků na informační systém FIS. Online ukázkou práce přímo v systému představíme jeho funkcionalitu a způsoby řešení  procesů ve vaší společnosti.

Konzultace k úpravám

Reagujeme na změny procesů probíhající ve vaší společnosti. Poskytujeme konzultace k vámi požadovaným úpravám v systému FIS, které zapracujeme do systému.

Helpdesk, hot-line, vzdálený přístup

Své požadavky nám můžete předat různými způsoby. Využít můžete telefonický hot-line, helpdesk provozovaný na internetu, systém vzdáleného přístupu. Rádi vás uvítáme i v prostorách společnosti Fullcom systém, kde prodiskutujeme vaše potřeby.

Implementace na míru

Jdeme do toho

Implementaci systému předchází podrobná analýza procesů přímo u zákazníka. Zjistíme aktuální stav procesů, zpracujeme návrh řešení, rozsah implementovaných modulů a funkcí informačního systému. Rozsah implementace, včetně termínů a potřeb spoluúčasti vašich klíčových zaměstnanců, domlouváme s vámi ještě před implementací systému. Zprovoznění jednotlivých částí firemního informačního systému podléhá sjednaným stanoveným termínům harmonogramu.

Instalujeme a školíme

Implementaci provází instalace a konfigurace jednotlivých modulů a funkcí systému. Data z předchozích systému převádíme do systému nového. Uživatelé systému proškolíme a nejen v začátcích jim poskytujeme průběžnou podporu. Uživatelé mohou využít dokumentační portál, do kterého průběžně doplňujeme uživatelskou dokumentaci k jednotlivým procesům a postupům v informačním systému.

image
image

Školení

Školení

Školení k práci v systému FIS probíhají v místě sídla naší společnosti nebo přímo u zákazníka. Úroveň a rozsah školení jsou podřízeny uživatelským znalostem práce v systému FIS. Provádíme základní školení pro nové uživatele a pokročilá školení pro uživatelé se základní znalostí práce v systému. Organizujeme workshopy, v rámci kterých seznámíme zákazníky s novými rozšířeními a úpravami v systému.

Sebevzdělávání

Pro potřeby rozšíření dovednosí práce v systému FIS jsme připravili možnost zprovoznit jednu nebo více testovacích instalací informačního systému, na kterém mohou správci systému zkoušet změny nastavení anebo se zde mohou uživatelé učit novým funkcím.

Interní dokumentace

Nabízíme vám přístup k dokumentačnímu portálu přímo z informačního systému nebo z webového prohlížeče, který umožňuje správcům vést interní firemní dokumentaci k systému.

Hardware

Dodávka serverů, počítačů, notebooků, tiskáren, síťových prvků a dalších

Zajišťujeme dodávky a instalaci technické infrastruktury pro nově implementované systémy nebo pro rozšíření a změny stávajících systémů. Při dodávkách komponent spolupracujeme s dodavateli renomovaných světových výrobců, jako je HP, IBM, Cisco atd. 

Zákaznický hardware a průmyslové zařízení

Pro naše zákazníky můžeme zajistit vývoj specifických zařízení na míru nebo navrhnout řešení pomocí již existujících technologií. Pro průmyslové odvětví standardně dodáváme snímače čárových kódů, mobilní terminály, termotransferové tiskárny, IP převodníky, síťové prvky, průmyslové počítače, váhy, vše s požadovaným krytím (IPxx) a odolností pro konkrétní prostředí.

Správa informačních technologií

Zajišťujeme provoz a podporu instalované ICT techniky po celou dobu provozu systému. Provádíme monitoring provozu a zálohování dat. Pro kritické provozy můžeme nabídnout službu 24x7 s krátkou reakční dobou.

image
image

Zakázkové aplikace

Aplikace pro počítače a mobilní zařízení

Potřebujete-li vytvořit aplikaci na míru? Nezáleží na tom, zda se jedná o  software určený pro vaši interní potřebu, anebo o komplexní aplikaci s využitím vícejazyčného prostředí pro větší počet uživatelů a se samostatnou správou verzí pro komerční využití. Máme zkušenosti s vývojem aplikací pro všechny běžně používané verze operačního systému Windows 32 bit a 64 bit, ale také pro mobilní a embedded zařízení s Windows CE, Mobile nebo Embedded. , obraťte se na nás.

Webové aplikace a internetové stránky

Máte nápad na skvělý web nebo webovou službu, ale nevíte, jak ji vytvořit? Svěřte se nám. Pomůžeme vám s analýzou a návrhem webové aplikace. Naprogramujeme ji s vašimi nebo námi dodanými grafickými podklady a zajistíme její provoz.

licceny

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás