Fullcom systems

Tipy a triky

Jak efektivně zadávat datum?

[11. 3. 2016]

Může se to zdát triviální, ale při běžné práci ve FIS často potřebujeme zadávat datum a proto bude dnešní článek o tom jak si práci usnadnit.

Ve formulářích je často možnost pole s datem rozkliknout a vybrat z kalendáře. Existuje, ale i jiná možnost a to sice zadání pouze části data, kdy FIS doplní zbytek podle toho jaké je aktuálně datum.

Následující případ se vztahuje k datu 11. 03. 2016. Uživatel tedy zadá „01“ opustí pole, například pomocí klávesy „Tab“ a FIS doplní datum „01. 03. 2016“. Zadáním „0101“ a opuštěním pole se doplní „01. 01. 2016“.

zadání datumu

U třetího příkladu je to obdobně, kdy se doplní opět celé datum. Za zmínku stojí i případ poslední, kdy uživatel zadá datum nesmyslné. FIS na toto zadání reaguje tím, že zobrazí zprávu „Chybně zadané datum“ a čeká na opravu ze strany uživatele.