Fullcom systems

image

Základ informačního systému FIS

Moduly systému

K dispozici je více než 35 modulů z oblastí ekonomiky, financí, obchodu, marketingu, skladů, logistiky a výroby. Spravujeme a evidujeme dokumenty, plánujeme, řídíme dopravu, výrobu, sledujeme údaje z výroby, ztráty, růsty, laboratorní výsledky...

Filosofie společnosti

Filosofie společnosti je postavená na myšlence orientované směrem k zákazníkovi. Systém FIS přizpůsobujeme zákaznickým procesům, rozšiřujeme jej o nové uživatelské podmoduly, procesy a funkce. Prakticky neustále analyzujeme potřeby našich zákazníků a provádíme úpravy systému na míru.

Z lásky k dobrému vínu

Našli jsme si cestu

Řešení se specializací pro vinaře jsme vyvinuli a uvedli na trh v roce 2011. Uplatnili jsme zde naše dlouholeté zkušenosti z potravinářství. Některé funkcionality jsme aplikovali z řešení pro mlékárenství a rozšířili o nové jedinečné funkce.

Laboratoře a sklepy

Evidence sklepního hospodářství je navržena tak, aby mapovala veškeré pohyby vína od moštování hroznů až po vypuštění vína do plnící linky. Laboratoře pokrývají nákup hroznů až po kontrolu finálních výrobků.

Evidence vinohradů

Evidence vinohradů je modulem, který je právě vyvíjen tak, aby byl plnohodnotným vstupem do sklepního hospodářství a výrobní evidence. Jeho analýza počítá s integrací laboratorních měření půdy a hroznů, evidenci hnojiv a ochranných postřiků.

image
image

Sledování a kontrola pod jednou střechou

Šarže a jejich trasovatelnost

FIS umožňuje vlastní výrobky, suroviny, polotovary a přikoupené zboží označit šarží a trasovat tak její pohyby od vstupu surovin do výroby až po poslední prodej nebo trasovat pohyby šarže opačným směrem. K šaržím jsou definovány vlastnosti, jako jsou např. data trvanlivosti, kód dodavatele, stav uvolnění do expedice.

Identifikujeme

Skladové operace zjednodušujeme a zefektivňujeme propojením mobilních bezdrátových terminálů s modulem FIS, který podporuje práci s nejrůznějšími typy čárových kódů včetně návrhu etiket a jejich tisku.

Laboratoř

V průběhu výroby lze automaticky odebírat a analyzovat vzorky výrobků a řídit uvolňování šarží do oběhu.

Reporting nejen pro manažery

Zobrazení dat

Nad daty můžete provádět operace různých analytických pohledů či podmínek a jejich výstupy zobrazovat formou tabulek nebo vykreslením dat v grafu. Uživatelům nabízíme navrhovat a sestavovat výstupy dle jejich potřeb, vzhledu a jazykové verze. Je pro nás samozřejmostí programovat složité výstupy na přání zákazníka.

Jak hlídáme a kontrolujeme data?

Automaticky, v naplánovaný čas, generujeme a zasíláme výstupy dat pomocí emailů a SMS zpráv. Obsahem emailů nebo SMS zpráv mohou být či jsou hlášení o změnách v okamžiku, kdy změna nastala (založení nového zboží, vytvoření nové objednávky, uvolnění šarže do expedice apod.)

image
image

Umíme cloudové řešení i tradiční instalaci

Řešení využití vlastního serveru

FIS je víceuživatelská desktopová aplikace typu klient/server.
K ukládání dat využívá databázi Oracle.
Klientská část je spuštěna v 32- i 64-bitových verzích Microsoft Windows.
Do FIS je možné se přihlásit z jiných operačních systémů pomocí vzdáleného připojení.
Serverovou část lze provozovat na operačním systému Linux nebo Microsoft Windows.

V oblacích bez starostí

FIS Cloud je synonymem FIS bez starostí. Ušetřete za provoz, správu a pravidelný upgrade serverů. 

Připojte a přihlaste se do FIS díky internetového připojení, jednoduše, vzdáleně, odkudkoliv, kdykoliv.

Shrnutí - All inclusive

Ve FIS naleznete vše

Přístupová práva uživatelů k různým částem systému, funkcím, datům na více úrovních.
Výjimky a parametry, které ovlivňují a zajišťují jedinečnost akcí, funkcí a chování aplikace.
Podporu více jazyků pro ovládání aplikace, tiskové výstupy i uživatelská data.
Dohledatelnost, evidenci historických údajů i audit změn v záznamech.
Uživatelsky definovatelné výstupy a zobrazení dat.
Komplexní podporu procesů a provázanost jednotlivých modulů.
Workflow správy dokumentů.
Úpravy systému v rámci modernizace a automatické provádění legislativních změn.

Každý měsíc je vydávána nová verze systému s řadou úprav a vylepšení!

A je toho ještě mnohem více ...

image
image

Nebudeme zaskočeni vaším růstem

Jak vzniká řešení na míru?

Naši analytici a implementátoři zanalyzují procesy probíhající ve vaší společnosti. Vypracují analýzu, seznámí vás s navrhovaným řešením a vaše připomínky zapracují do analýzy. Následně dohodnou postup a harmonogram implementace jednotlivých modulů, stejně tak termíny školení. Celý proces prochází vaším schválením.

Jak provádíme úpravy na míru?

Systém přizpůsobujeme vašim požadavkům a pracovně-výrobním procesům nejen v průběhu implementace, ale také v běžném provozu. Neděláme krátkozraké úpravy, snažíme se vaše požadavky zobecnit a parametrizovat tak, aby výsledné řešení bylo pružné v případě budoucích změn.

Robustnost

Technologie, na které je informační systém postaven, vám bude jednoduchým pomocníkem ve vašich začátcích, avšak je také dodatečně robustní a rozšířitelná, aby zvládla váš růst a rozvoj.

licceny

Licence a ceny

Cena kompletní instalace se odvíjí od počtu implementovaných modulů, náročnosti implementace, množství programových úprav, počtu uživatelů souběžně pracujících v systému, licencování databázového systému a na volbě přístupu pomocí tenkého nebo tlustého klienta.

Kontaktujte nás