30.10.2018

VYDALI JSME VERZI FIS 18.10 S DALŠÍMI INOVACEMI

Tiskové sestavy pro Evidenci majetku

Při práci s tiskovou sestavou – Karta majetku je systém nyní schopen rozpoznat, zda je majetek souborem. V případě, že nebude souborem, karta se bude vždy tisknout standardně jako klasická karta. Pokud souborem bude, uživatel si bude moci vybrat, zdali chce tisknout sestavu jako soubor, či jako klasickou kartu.

Do tiskové sestavy – Zápis o zařazení majetku jsou přidána pole Převedeno na umístění a Převedeno na pracoviště.

Karta majetku

Ve formuláři Karta majetku byla přidána funkčnost automatického výdeje pro vyřazení drobného majetku. Systém se dotáže, zdali chce uživatel vydat zbývající počet majetku, a v případě odsouhlasení je Karta majetku označena za kompletně vyřazenou z evidence.

Elektronická fakturace

Do podmínek tiskových sestav – Elektronická fakturace přibyla možnost přidání fontů do souboru PDF.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

 

[zpět]