30.7.2020

DALŠÍ INOVACE PŘINÁŠÍME VE VERZI FIS 20.07

Dodací list vydaný

Ve formuláři Podmínka pro export dodacích listů (do EDI) došlo k celkové úpravě vzhledu i funkcionality. Hlavní změna spočívá v možnosti zobrazit a vybrat doklady, které se do EDI posílají, dále lze doklady filtrovat, do dokladů se lze prokliknout. Nově také uživatelé mohou doklady odeslat opakovaně. Také přibyla možnost posílat dodací listy jednoho, více nebo všech partnerů najednou.

Katalog partnerů – Adresář

Ve formuláři Upomínka přibylo tlačítko Adresy – zde je možno zadat adresu, na kterou má být upomínka odeslána. Je-li tato adresa vyplněna, má přednost před adresou partnera, na kterého byla upomínka vystavena.

V Kagalogu partnerů ještě zůstaneme. V sekci Bankovní účty a fakturace jsme vám přidali nové nastavení „Druh tvorby upomínky“, ve kterém je možno nastavit, zda bude upomínka vystavená na sídlo, nebo na provozovnu. Toto nastavení je dostupné také ve formuláři Provozovny.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]