10.10.2017

VERZE 17.09 PŘINÁŠÍ OPĚT ZAJÍMAVÉ ZMĚNY

Pořizovací cena v tiskové sestavě pro evidenci majetku

V tiskové sestavě pro evidenci majetku – Inventární soupis majetku je doplněna verze CS/2  – Inventární soupis majetku, kde je oproti původní verzi zrušen sloupec Roční účetní odpis a nahrazen sloupcem Pořizovací cena.

Řazení v sestavách majetku

V tiskových sestavách Soupis majetku a Daňový soupis majetku se nově řadí pole Evidenční číslo jako numerické (příklad: původně 1, 10, 2; nově 1, 2, 10). V podmínce sestavy Číselník umístění je doplněna volba Umístění řadit jako číslo.

Oprava dokladu odeslaného do EET

Ve formulářích Faktura vydaná, Bezhotovostní platba a Pokladní doklad je v případě, kdy je doklad již odeslán do EET, nově povolena změna hodnot ve vybraných polích, které do EET nejsou zasílány a nemají vliv na údaje zasílané do EET. Jedná se konkrétně o:
Faktura vydaná – pole Středisko, Zakázka, Činnost, Kalk. vzorec, údaje adresy, platební symboly, Číslo účtu, Objednávka partnera, Doprava, Dealer, poznámky, údaje pro Intrastat, subodběratel.
Bezhotovostní platba – pole Středisko, Variabilní symbol, poznámky.
Pokladní doklad – pole Středisko, Zakázka, Činnost, Kalk. vzorec, Jméno, Variabilní symbol.

Přidání pole Typ do modulu Laboratoře

V Laboratořích lze nově zadat Typ, který je možné v přístupových právech nastavit vybraným uživatelům. Uživatel, který nemá právo na daný typ laboratoře, má omezeno načítání:
– laboratorních skupin měření pro danou laboratoř,
– laboratorních měření pro danou laboratoř,
– laboratoře.

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]