16.1.2018

V PROSINCOVÉ VERZI FIS 17.12 NAJDETE MNOHO ZAJÍMAVÝCH ZMĚN

Způsob dopravy, pořadí

Do formuláře „Způsob dopravy“ a číselníku „Způsob dopravy“ jsou přidána nová pole „Číslo pořadí“ a „Zrušeno“. Nyní je tedy možné označit způsob dopravy jako zrušený a dále mají uživatelé možnost zvolit si pořadí dopravy, v jakém se jim po otevření číselníku bude nabízet.

Technologický postup ve výrobě

Do položek technologického postupu je nyní možné nastavit alternativu. A to ve chvíli, kdy technologický postup nemá předem dán průběh. Konkrétně v případě, že se výroba provádí na více výrobních místech. Každé místo tak může mít jiné výrobní parametry.

Úprava účetní tiskové sestavy

V podmínce tiskové sestavy – „Výsledovka“ se nově nabízí také možnost výběru zadaného období, a to „od-do“.

Tvorba podmínky

Zadávací formulář určený k vytvoření podmínky pro načtení záznamů byl nahrazen novou variantou, která má možnosti rychlé volby zadávání pro pole obsahující datum, číslo nebo text. Nyní formulář také nově nabízí možnost editace, kdy si uživatel může podmínku upravit ručně dle specifických požadavků.

Účetní předkontace

Ve formuláři pro zaúčtování dokladu je nově zohledněno pořadí, které je nyní tvořeno dvojicemi základ + daň a tyto dvojice se řadí podle sazby DPH.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

 

 

[zpět]