27.4.2019

VYDALI JSME NOVOU VERZI FIS 19.04

Novela DPH účinná k 1. 4. 2019

Vzhledem k novele Zákona o dani z přidané hodnoty, tj. zákon 235/2004 Sb, účinné k 1. 4. 2019, ve věci změny §37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby, byla provedena úprava funkčnosti FISu ve věci výpočtu daně způsobem „shora“ (výpočet DPH přes koeficient). Změna se týká výpočtu DPH ve všech modulech využívajících výpočet DPH, nejvíce však u maloobchodního prodeje.

Přístupová práva

Ve formuláři „Přístupová práva“ byl u akce „Hromadné nastavení práv“ rozšířen Výběr uživatelů o sloupec Funkce (pracovní zařazení uživatele). Dále byla v daném výběru přidána možnost fultextového vyhledávání.

Odběratelské zálohy

Ve formuláři Odběratelská záloha v akci Vrácení zálohy odběrateli byla přidána možnost vrácení části zálohy, přičemž systém ve výchozím stavu nabízí celou částku zálohy, kterou je možné upravit.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

 

[zpět]