24.5.2019

CO NA VÁS ČEKÁ VE VERZI 19.05?

Tisková sestava Evidence majetku

V tiskové sestavě – Karta majetku byla přidána možnost tisknout provedené daňové a provedené účetní odpisy dané karty majetku. Uživatel si nově může v sestavě zobrazit informaci, jak byl majetek odepisován a jak se měnily jeho vstupní a zůstatkové ceny. Funkčnost se zapíná zaškrtnutím polí „Tisk přehledu provedených účetních odpisů v součtech za rok“ a „Tisk přehledu provedených daňových odpisů“ v podmínce sestavy. Funkčnost provedených ročních účetních odpisů nahradila funkčnost ročních plánů účetních odpisů.

Faktury vydané

Do podmínky sestavy – Upomínky, pokus o smír… byla přidána možnost „Oboustranný tisk“. Funkčnost je určena pro inventarizace a upomínání více partnerů najednou. V případě zapnuté funkčnosti Oboustranný tisk, začíná sestava pro každého partnera na novém listu.

Obecný import

Obecný import byl rozšířen tak, aby bylo možné importovat i jiné atributy, než ty, které jsou vázány na zboží.

 

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]