Proč FULLCOM

Profil společnosti FULLCOM systems

FULLCOM systems s.r.o.

Výrobce modulárních podnikových informačních systémů pod vlastní značkou FIS pro plánování a řízení podnikových procesů a zdrojů.
Poskytovatel komplexních služeb s významnými referencemi u společností všech velikostí ve výrobě, obchodu, službách a dalších oblastech se specializací na oborová řešení a procesy v potravinářství, mlékárenství, vinařství, farmacii a chemické výrobě.
Našim zákazníkům poskytujeme softwarové nástroje, které pomáhají efektivně dosáhnout jejich podnikatelských cílů.

Naším cílem je zajistit produkci, dodávku a podporu IT služeb tak, aby:

  • Produkovaly to, co zákazník potřebuje
  • Operativně se přizpůsobovaly potřebám zákazníka
  • Byly nákladově optimální a s rozpoznatelnou přidanou hodnotou

U našich zákazníků implementujeme informační systém tak, aby v maximální míře podporoval jejich podnikatelské aktivity a zákazníkům se vyplatil.

Vize a mise

Cílem našeho přístupu je vždy optimalizovat firemní a provozní prostředí zákazníka tak, aby bylo dosaženo:

  • Minimalizování nákladů na investice, provoz a rozvoj
  • Maximalizování využitelnosti systémů a služeb z pohledu výkonnosti organizace, efektivity činností a produktivity pracovníků/zdrojů

A to na základě současných trendů velmi úzkého propojování IT s business cíli.

Historie společnosti

Historie společnosti FULLCOM systems s.r.o. sahá do roku 1995, kdy byla založena firma FULLCOM s.r.o. a byl zahájen vývoj informačního systému pro řízení podniku, který je distribuován pod názvem FIS. V roce 2001 došlo k vyčlenění divize informačních systémů a vznikla společnost Fullcom systems s.r.o. Obě společnosti dnes působí samostatně a vzájemně kooperují. Již v samém začátku naší činnosti byl významnou cílovou skupinou potravinářský segment, což naplňujeme až do dnešních dnů. Během naší činnosti jsme získali i zákazníky z oblasti obchodu a služeb.