Nabízíme služby vše od jednoho dodavatele

Většina společností se zabývá více činnostmi. FIS řídí všechny firemní agendy

Poradenství a konzultace

 • Základní analýza současných podnikových procesů
 • Sběr a definice požadavků na informační systém FIS
 • Studie proveditelnosti a cílový koncept včetně podrobné analýzy a návrhu řešení
 • Projekt implementace a projektové řízení
 • Konzultace k úpravám

Realizace

 • Nasazení řešení informačního systému FIS včetně systémových nástrojů
 • Parametrizace a konfigurace FIS
 • Vývoj zákaznických požadavků a úpravy dle potřeb zákazníka
 • Migrace dat
 • Podpora nasazení FISu do rutinního provozu
 • Testovací instalace informačního systému pro interní zkoušení a vzdělávání uživatelů

Školení a semináře

Uživatelská školení poskytují základní seznámení s jednotlivými agendami informačních systémů FIS. Na školeních jsou probírány nejčastěji využívané pracovní postupy, procvičují se úkony ze standardních firemních procesů.

Administrátorská školení nabízejí hlubší pohled na fungování informačních systémů FIS. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí FIS dokonale ovládat a přizpůsobovat jeho vlastnosti dle požadavků firemních agend a procesů, potřebám jednotlivých uživatelů. Odborné workshopy slouží k seznámení s novými rozšířeními a úpravami v systému včetně legislativy.

Správa a dodávka IT informačních technologií

FULLCOM systems nabízí ucelené dodávky a pronájem systémového SW, HW řešení, a s tím spojené služby a správu sítí, serverů, počítačů a dalších zařízení včetně bezpečnosti, virtualizace, zálohování dat, zajištění provozuschopnosti a plánovaného servisu. Navrhneme vám vhodné servery, počítače, dotykové a terminálové systémy, zákaznické displeje.

Pro průmyslové odvětví standardně dodáváme čtečky čárových kódů, snímače magnetických karet, termotransferové tiskárny, IP převodníky, síťové prvky, průmyslové počítače, váhy, vše s požadovaným krytím (IPxx) a odolností pro konkrétní prostředí.

HelpDesk a podpora provozu

HelpDesk je technická podpora na systémy FIS pro uživatele se zaplacenou licencí a službou maintenance. Je k dispozici:

 • telefonicky v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin,
 • přes zákaznický portál a e-mail servisní linky i mimo tento čas.

Dispečeři poskytují základní poradenství v oblasti provozu informačních systémů FIS, řešení zákaznických požadavků a případných reklamací, drobné konzultace při ovládání a uživatelských úpravách systémů. Za předpokladu většího rozsahu poradenství zajistí servisní zásah u uživatele, nebo doporučí jiný postup řešení požadavku.

Servis a vzdálená správa

Poradenství, které nelze vyřešit po telefonu, nebo přes zákaznický portál, je možné řešit prostřednictvím vzdáleného přístupu a bezprostředním zásahem přímo v prostředí vaší firmy.

Konzultace a servis na místě je určený pro realizaci nejsložitějších požadavků na systémy FIS. Konzultant při svém výjezdu řeší technicky náročnější zásahy nebo provádí rozšiřující úpravy systémů.

Uživatelská a administrátorská dokumentace

Nabízíme vám přístup k dokumentačnímu portálu přímo z informačního systému nebo z webového prohlížeče, který umožňuje správcům vést interní firemní dokumentaci k systému.

Servisní služby SLA

Pro zákazníky s nadstandardními požadavky nabízíme exkluzivní servisní smlouvu s garancí potřebné dostupnosti a úrovně služeb. Naši specialisté budou připraveni věnovat se přednostně vašim specifickým požadavkům dle domluvených parametrů a metrik poskytovaných služeb. Pro kritické provozy můžeme nabídnout službu 24×7 s krátkou reakční dobou.

FIS Cloud

Informační systém FIS v prostředí CLOUD je provozován v datovém centru a na systémových nástrojích dodavatele FULLCOM systems. Zahrnuje veškeré potřebné licence (databáze, operační systémy, terminálový přístup), dohled, konektivitu a zálohování dat s přímou podporou provozu a dodávek požadovaných funkcionalit.