6.11.2017

DALŠÍ VYLEPŠENÍ PŘINÁŠÍ VERZE FIS 17.10

Hromadný výběr partnerů v účetní tiskové sestavě

U tiskové sestavy – „Saldo dle párových polí“ ve formuláři „Výběr partnera“ lze nově na detail v zobrazeném „Katalogu partnerů (sídla a provozovny)“ vybrat více partnerů najednou. Ve formuláři „Katalog partnerů (sídla a provozovny)“ je doplněn nový sloupec „Číslo sídla“.

Možnosti třídění a sumarizace v tiskové sestavě

V podmínce sestavy – „Obraty bankovních výpisů“ je doplněna možnost seskupit a řadit dle čísla účtu, kódu banky, data a měny. V podmínce je možné zaškrtnout novou volbu „Tisk skupiny na novou stránku“.

Nákup mléka

Pro zjednodušení zadávání základních cen mléka byla vytvořena nová úloha „Ceník nákupu mléka“. Používání ceníku nákupu mléka eliminuje vytváření nových parametrů pro každé období nákupu mléka. Parametry výpočtů zůstávají stejné, ceny mléka a případné hodnoty tuku a bílkoviny se zadávají do ceníku. V ceníku se ceny zadávají vždy pro konkrétní období nákupu mléka, pokud se nezmění, jsou zkopírovány do období dalšího.

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

 

[zpět]