30.3.2023

I BŘEZNOVÁ VERZE 23.03 PŘINÁŠÍ NOVINKY

Zobrazení

Nově jsem pro vás připravili možnost nastavit si ukládání souboru generovaného ze Zobrazení na FTP a SFTP servery. Nastavení využívá nový číselník „Úložiště“ což znamená, že při ukládání na stejný server není nutné zadávat stejné parametry u každé úlohy.

Export faktur vydaných

Byl vytvořen nový druh exportu faktur vydaných pro odběratele, a to ‚ČSOB Factoring II‘. Tento export má formát .txt a bude obsahovat jak faktury, tak i dobropisy a celkový souhrn dle zadané časové podmínky. V případě různých měn u dokladů se vytvoří pro každou měnu separátní export.

Elektronické podání OSS

Upravili jsme elektronické podání „OSS – režim EU“. Soubor nyní obsahuje i větu O, do které se zaznamenávají dobropisy, které se vztahují k dokladům z předešlých období (čtvrtletí). Export umí rozlišovat i dobropisy, které se vztahují k fakturám za exportované období, ale spadají do nadcházejícího období, tudíž export stávajícího období je bude ignorovat. Také byla upravena věta R, která nyní disponuje vlastností, kdy faktury, ke kterým se ve stejném období spáruje dobropis, budou o hodnoty daných dobropisů poníženy.

[zpět]