20.12.2018

JE TADY POSLEDNÍ VERZE TOHOTO ROKU FIS 18.12

Karta majetku

V detailu Karty majetku přibyla možnost tisku, kdy tisková sestava „Karta majetku“ zobrazuje podrobnosti o příslušné kartě, případně přehled odpisů a jiné podrobnosti.

Nastavení předkontací

Do formuláře Nastavení předkontací bylo přidáno tlačítko pro import předkontací. Při spuštění importu kontroluje systém správnost účtů, případně středisek či zakázek dle příslušných účetních číselníků.

Protokol hromadného účtování a odúčtování

Při akcích hromadného účtování a hromadného odúčtování ve všech účetních dokladech, systém nově vypíše číselně počet dokladů, které do účtování a odúčtování vstupují. Po provedení akce se nově výsledek zaúčtování zobrazuje v protokolu, takže jsou vypsány konkrétní doklady zaúčtované, dříve zaúčtované a nezaúčtované.

GDPR

Byl vytvořen nový podmodul GDPR za účelem evidence zpracování osobních údajů dle GDPR, zejména Souhlasů se zpracováním. Podmodul se skládá ze dvou formulářů Subjekt GDPR a Subjekt GDPR pro správce, které jsou umístěny pod modulem Adresář. Ve formuláři Subjekt GDPR se zakládají záznamy o zpracování osobních údajů dle GDPR pro určitou osobu. Vytvořený subjekt GDPR může být navázaný na moduly Pacient, Adresář, Slevová karta a Kontakty. Obsahuje záznamy o zpracování – datum, druh události, účel zpracování, zákonný titul, klasifikace dat, exspirace. Ve formuláři Subjekt GDPR pro správce lze navíc dohledávat záznamy o konkrétní osobě napříč systémem a také zde lze tisknout nebo exportovat údaje konkrétního subjektu v rámci tiskové sestavy „Výpis údajů z evid. subjektů“. Na formulář pro správce, sestavu i export je potřeba mít přístupová práva.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]