30.5.2021

KVĚTNOVÁ VERZE 21.05 VYCHÁZÍ

Faktury vydané – export

Do formuláře Exporty vydaných faktur pro odběratele jsme přidali nový druh exportu RB Factoring. Tento export funguje pro seznam zadaných sídel a exportuje se buď podle data dokladu, nebo podle data zdanitelného plnění.

Hromadná fakturace

V přehledovém formuláři Objednávek přijatých je dostupná nová akce „Automaticky fakturovat označené doklady“.
Po spuštění dané akce proběhne proces, při kterém se pro každou objednávku vytvoří samostatná faktura a samostatná výdejka. K tomu se vztahuje možnost omezení hromadné fakturace pouze na vybrané formy úhrady.

Evidence majetku

Ve formuláři „Karta majetku“ záložce Daňové odpisy přibyl nový druh odpisu „Mimořádné“, týkající se odepisování majetků dle §30a Zákona o Dani z příjmů. Funkcionalita umožňuje dle podmínek vyplývajících ze zákona o Dani z příjmů vypočítat plán odpisů a poté majetek takto odepisovat. Druh „Mimořádné“ nelze kombinovat s rovnoměrnými nebo zrychlenými odpisy, případné technické zhodnocení se řeší zvláštní kartou majetku. Zároveň je umožněno použít změnu vstupní ceny u mimořádných odpisů.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

 

[zpět]