22.12.2022

MÁME PRO VÁS LETOS POSLEDNÍ VERZI 22.12

Účetnictví

Našim zákazníkům jsme umožnili nastavit si automatické zaúčtovávání dokladů. Lze nastavit automatickou úlohu, která při spuštění zaúčtuje nezaúčtované doklady s datem dokladu daného dne a starším dle nastavení. V případě, že se některý z dokladů nepodaří zaúčtovat, je odeslán zadaným uživatelům e-mail s informací.
Tato funkčnost se týká ručních dokladů, bezhotovostních plateb, faktur přijatých a vydaných, paragonů vydaných, pokladny, skladových dokladů, položek bankovních výpisů a odběratelských záloh. Je možno nastavit účtování pro všechny druhy těchto dokladů nebo například pouze pro jednotlivé typy daných dokladů.

Faktury vydané

Vylepšili jsme export faktury vydané ve formátu ISDOC. Formát nyní obsahuje údaje o splátkovém kalendáři a registraci daného subjektu v obchodním rejstříku u krajských soudů.

Faktury přijaté

Rozšířili jsme funkčnost importu faktur přijatých z formátu ISDOC. Pokud faktura přijatá ve formátu ISDOC obsahuje v části „Platební podmínky“ údaje o požadované částce k úhradě rozdělené na více splátek, s různými daty splatnosti, pak po úspěšném dokončení Importu faktur přijatých vznikne automaticky propojení na Splátkový kalendář.

[zpět]