21.3.2018

NASAZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FIS VE SPOLEČNOSTI ING corporation spol. s r.o.

1.1. Úvod

ING corporation, spol. s r.o. je vysoce inovativní společností zabývající se výrobou a vývojem ortotických, protetických a diagnostických pomůcek a zařízení. Sleduje nejmodernější trendy v oblasti materiálů a technologií a aplikuje je u svých výrobků. Jedná se o stabilní společnost působící na našem i světovém trhu již od roku 1991.

1.2. Výběr ERP systému a implementace

Doposud společnost používala kombinaci vlastního ERP systému vytvořeného v prostředí Microsoft Access a ekonomického a účetního systému MARK. Vzhledem k dynamice vývoje tato kombinace dvou nekompatibilních systémů přestávala dostačovat a bylo potřeba najít vhodný ERP systém. Hlavním kritériem pro výběr byla schopnost přizpůsobení nového ERP systému inovativnímu trendu ve společnosti (rychlost reakce na požadované změny), evidenci pacientů a komunikaci se zdravotními pojišťovnami.

Do výběrového řízení se přihlásily čtyři tuzemské firmy, kdy po rok trvajícím výběrovém řízení byl nakonec vybrán jako nový ERP systém FIS firmy Fullcom systems s.r.o. Výhodou proti ostatním firmám zde byla především možnost úpravy stávajících funkcionalit ERP systému a možnost doplnění funkcionalit stávajícího informačního systému tak, aby přechod mezi systémy byl pro pracovníky co možná nejsnazší a mohli se tak i nadále věnovat především své vysoce odborné práci.

Kompletní implementace zahrnující analýzu, programové úpravy, školení a nasazení systému do rutinního provozu trvala sedm měsíců. Rychlosti zavedení systému bylo dosaženo především znalostí čtyřčlenného týmu dané problematiky a účasti na všech klíčových částech projektu. Tým byl tak přítomen analýzám od prvního seznámení s firmou, vytvoření podkladů pro oddělení vývoje, testování změn, školení implementovaných modulů a nasazení do zkušebního a ostrého provozu. Tímto způsobem bylo dosaženo maximálního pochopení problematiky firmy ING corporation a bezproblémového nasazení ERP systému do ostrého provozu bez výpadků klíčových procesů.

Sama společnost ING corporation je rozdělena do dvou výrobních závodů, z nichž jeden je ve Frýdku-Místku a druhý v Jeseníku nad Odrou. Výrobní závody jsou propojeny do jednoho datového centra a pracují v online režimu bez nutnosti synchronizace dat. V případě, že není firma schopna vyrobit výrobek se specifickými vlastnostmi, je využito kooperace s externí firmou, která je sledována z pohledu zásob materiálů a výrobků stejně jako vlastní výrobní závod.

1.3 Přínosy nasazení ERP systému

Nový ERP systém pokrývá kompletně všechny klíčové oblasti společnosti. Umožňuje tak sledovat a vyhodnocovat stav společnosti v reálném čase s možností jak globálního, tak detailního pohledu. Díky zavedení evidence procesů z kanceláří do provozu bylo dosaženo zrychlení a zpřesnění informací a podařilo se tak předejít výpadkům v produkci. Po zavedení čárových kódů a mobilních terminálů došlo také ke snížení chybovosti jak ve výrobě, tak v expedici.

Díky propojení výrobních závodů je možno sledovat stav objednávek, zásob a výroby v reálném čase a plánovat tak dodávky materiálů a polotovarů just in time bez nutnosti tyto skladovat delší dobu a blokovat si tak finanční prostředky v zásobách.

Společnost tak má nyní nástroj, který kopíruje její dynamický vývoj a přizpůsobuje se jejím požadavkům.

 

 

[zpět]