28.1.2019

NOVÝ ROK JAK JINAK NEŽ S NOVOU VERZÍ 19.01

Bankovní výpis

Ve formuláři Bankovní výpis byl upraven způsob ručního zadávání počátečních a konečných stavů bankovních výpisů. Systém je nyní také schopný převzít počateční stav a jeho datum z předchozího výpisu. Taktéž byla přidána možnost přepočítání konečného stavu v případě, že některé z polí uživatel upravil a hodnoty se nerovnají.

Katalog partnerů – Obraty

Ve formuláři Obraty s partnerem jsou zobrazeny hodnoty tržeb partnerů, jejichž zobrazení je omezeno právy uživatelů na typy dokladů a záloh. Byla přidána nová funkčnost, kdy má-li uživatel právo na akci „Zjištění obratů ze všech dokladů“, pak se mu částky zobrazují v celé výši, tedy bez ohledu na jeho práva na typy dokladů.

Odběratelské zálohy

Ve formuláři Odběratelská záloha v akci „Vrácení zálohy odběrateli“ byla přidána možnost vrácení části zálohy, přičemž systém ve výchozím stavu nabízí celou částku zálohy, kterou je možné upravit.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

 

[zpět]