26.5.2023

PRÁVĚ VYŠLA KVĚTNOVÁ VERZE 23.05

Dodací list vydaný

Ve formuláři „Dodací list vydaný“ vám nabízíme novou tiskovou sestavu „Objednání dopravy“. Sestava slouží k vytisknutí formuláře pro objednání dopravy u dopravce. Sestava se tiskne pro konkrétní den za jednotlivé partnery s možností výběru linek a typů dokladů. Řazení partnerů v sestavě je dle čísla provozovny s přihlédnutím k nastavení tisku zahraničních partnerů na konci sestavy.

Katalog zboží

V Katalogu zboží, v evidenci obalů je nově možné zařadit položky obalového materiálu mezi příslušné litteringové obaly a následně je zahrnout do výpočtu v tiskové sestavě pro EKOKOM.
Úprava reaguje na nový čtvrtletní výkaz EKOKOM, obsahující nový evidenční list „L“ vztahující se k úhradě nákladů na úklid odpadu z obalů (tzv. littering), což je nová povinnost definovaná v § 10a zákona o obalech. Jedná se o úzký segment jednorázových obalů a obalových prostředků na potraviny a nápoje, které jsou vyrobené zcela nebo částečně z plastu a dále na plastové odnosné tašky (části C a D přílohy č. 4 zákona o obalech).

Interní údržba

Byl vytvořen nový modul „Interní údržba“ jehož součástí je nový formulář „Údržba“ a také přehledový formulář, které slouží k založení požadavků na interní údržbu a jejich přehled.

[zpět]