29.6.2023

VYCHÁZÍ PRVNÍ LETNÍ VERZE 23.06

Výrobní zakázka

V rámci formuláře „Rozpad polotovaru do zakázek“ byla přidána možnost uživatelsky zvolit, dle kterého data se budou načítat výrobní zakázky, do kterých se bude polotovar rozpadat. Tato volba určí, zda se budou výrobní zakázky načítat na základě data výrobního dne (datum zahájení zakázky) či plánovaného dne zahájení (data plánovaného zahájení zakázky).
Pokud uživatel zvolí možnost načtení dle plánovaného dne zakázky, následně se polotovar rozpadne do zakázek načtených dle data plánovaného zahájení výrobních zakázek. V druhém případě se polotovar bude rozpadat dle data zahájení výrobní zakázky.

Hlášení materiálu

Pro hlášení materiálu výrobní zakázky byla přidána nová funkce, která umožní přiřadit označené šarže k položce hlášení společně s doplněním vypočteného normovaného množství. Pokud daná položka hlášení eviduje sekundární jednotky, systém rovněž doplní poměrné množství dle vydávaného primárního množství a nastaveného přepočtu jednotek.

[zpět]