27.4.2021

PŘÍNÁŠÍME APRÍLOVOU VERZI 21.04

Skladové hospodářství

Pro urychlení procesů pro vás máme nový druh pro potvrzení dokladu. Po spuštění akce na potvrzení skladového dokladu jsou sklady pro pokrytí rezervací vybrány automaticky, a zároveň proběhne automatické pokrytí rezervací a to dle data vystavení. Rezervace jsou pokryty od nejstarší až do počtu, který je k dispozici v příjemce.

Evidence majetku

Ve formuláři Karta majetku záložce Daňové odpisy přibyl nový druh odpisu „Mimořádné“, týkají se odepisování majetků dle § 30a Zákona o Dani z příjmů. Funkcionalita umožňuje dle podmínek vyplývajících ze zákona o Dani z příjmů vypočítat plán odpisů a poté majetek takto odepisovat. Druh mimořádné nelze kombinovat s rovnoměrnými nebo zrychlenými odpisy, případné technické zhodnocení se řeší zvláštní kartou majetku.

Faktury vydané

V tiskové sestavě Faktura vydaná jsme umožnili tisk QR kódu. Tisk daného kódu je volitelný a ve výchozím nastavení je tisk vypnutý.Pro úspěšné vystavení QR faktury je nutné mít mít váš účet uložený ve formě IBAN. Při platbě QR kódem se přenáší číslo bankovního účtu, kód banky, částka k úhradě, variabilní symbol, specifický symbol a konstatní symbol.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]