28.5.2020

PŘINÁŠÍME KVĚTNOVOU VERZI FIS 20.05

Objednávky přijaté

Do formulářů pro hromadný import objednávek od odběratelů jsme přidali nové formáty a u jednotlivých položek nové sloupce pro načtení dat jako jsou zakázka, středisko, kalkulační vzorec apod. Při importu dokladu se tato nová pole přenesou do vytvořené objednávky.

Dodací list vydaný

Vzhledem k tomu, že mnoho našich zákazníků pracuje s dodacími listy, které zasílají svým koncovým zákazníkům a následně vystavují zálohy, vyvinuli jsme pro ně novou akci, a to Výzvu k platbě nad dodacím listem. Chování dané akce je na nastavení.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]