13.2.2018

PŘINÁŠÍME PRVNÍ VERZI TOHOTO ROKU FIS 18.01

Aktivace výroby ve skutečných cenách

Modul Výroba byl rozšířen o možnost aktivace výrobků ve skutečných cenách. Tyto ceny vycházejí ze součtu materiálových nákladů a nákladů na pracovní pozice nebo výkony. K výpočtu skutečné finální ceny dojde při uzavření výrobní zakázky. Proces, který proběhne, zajistí aktuálnost cen i v sekundárních dokladech.

Úprava účetních tiskových sestav

V tiskových sestavách „Rozvaha“ a „Výsledovka“ jsou doplněny nové verze účetních výkazů s platností od roku 2018.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]