29.11.2021

S KONCEM LISTOPADU JE TU VERZE 21.11

Evidence majetku – IFRS

Ve formuláři Karta majetku přibyly nové záložky IFRS odpisy, IFRS Technická zhodnocení, IFRS Změny vstupní ceny a IFRS částečná vyřazení. Tyto záložky slouží pro evidenci hodnot majetku při odepisování dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) a evidování Technických zhodnocení, Změny vstupní ceny a Částečná vyřazení k těmto IFRS odpisům.

Zároveň na kartě majetku přibyly v záložkách Účetnictví a Přehled budoucích odpisů údaje k IFRS odpisům. V záložce Přehled budoucích odpisů přibyla také sekce s budoucími IFRS odpisy.

Změny v evidenci Intrastat od 1. 1. 2022

V souvislosti se změnou legislativních předpisů platných od 01. 01. 2022 byly provedeny změny v Intrastatu pro ČR. Hodnota pro určení malé zásilky je od roku 2022 stanovena na 400 EUR včetně této hodnoty. A také byly upraveny exportní soubory dle aktuální struktury.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]