26.1.2023

S NOVÝM ROKEM NOVÁ VERZE 23.01

Fakturace

V případě fakturace ze skladových dokladů je nyní k dispozici nová funkčnost, která má na starosti automatické odmazání počátečních nul zleva při opuštění pole určeného pro variabilní symbol. Daná funkčnost je na nastavení, uživatel si tedy může zvolit, jak se má systém chovat a to jak pro fakturu vydanou, tak pro fakturu přijatou.

Dodací list

Do exportu dodacích listů typu EDI DESAV jsme zaimplementovali do sekce LIN rovněž datum výroby dle šarže výrobku, které platí pouze pro SSCC kódy palet. Při zvolení této volby se v dodacích listech budou exportovat data výroby daných výrobků, které jsou uvedeny u jejich šarží.

Ceník, slevy, bonusy

Upravili jsme formulář související s nastavením slev a bonusů pro partnera. Nyní lze nastavit rozpad fixního bonusu na jednotlivé zboží, kterého se daný bonus týká. Bonus zadaný u zboží v tomto rozpadu se projeví i při vytváření manuálních účetních dokladů z bonusů – dohad je vytvořen poměrově k zadaným částkám.

 

[zpět]