29.9.2022

SE ZAČÁTKEM PODZIMU JE TU VERZE 22.09

Katalog partnerů (Adresář)

Do této chvíle si mohl uživatel nastavit pole, u kterých chce být propustnou informační hláškou upozorněn na nevyplnění označených polí u sídla nebo provozovny. Nově si může jak u sídla, tak u provozovny zvolit, zda mají být daná pole pro uložení nového záznamu či editaci stávajícího povinná, nebo má být na jejich nevyplnění pouze upozorněn.

Kontakty partnera

K dispozici je nové nastavení, v rámci kterého si může uživatel nastavit povinnost založit při uložení nového partnera nebo editaci již exisujícího alespoň jeden kontakt. Je možné nadefinovat i povinnost, jakého druhu má daný kontakt být, tedy účel jeho využití. V případě, že konktakt nebude založen, uživateli nebude umožněno dané změny v katalogu uložit.

Nastavení kreditu

V rámci nové funkčnosti si nyní uživatelé můžou nastavit  výchozí hodnoty kreditu, které se jim budou automaticky nastavovat v Adresáři u odběratelů při založení nového partnera nebo při editaci již existujicícího záznamu v případě, že systém zjistí, že u daného odběratele není nastaven platný kredit. Výchozí hodnoty kreditů lze nastavit podle měny, která je u partnera nastavena.

Firemní účty partnera

Vytvořili jsme novou funkčnost, která umožňuje uživateli nastavit si výchozí firemní účty partnera pro úhradu závazků. Firemní účty lze nastavit podle měny, která je u partnera nastavena. V případě založení nového záznamu v katalogu systém automaticky uloží u partnera výchozí firemní účet. V případě editace již existujícího záznamu výchozí účet uloží v případě, že u partnera žádný nastaven není.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]