Operativní řízení výroby v reálném čase

Výrobní systém FIS MES / Manufacturing Execution System

MES vám umožní kontinuální sledování a operativní řízení výroby v reálném čase včetně možnosti propojení s výrobními technologiemi a sběrem dat z různých zařízení s nástroji pro analýzu efektivity a rentability výroby.

Poskytne vám ucelený a detailní obraz skutečného výkonu ve výrobě, zejména o:

 • Odvádění finálních výrobků a polotovarů
 • Spotřebě materiálů a polotovarů
 • Sběru dat z výrobních a technologických zařízení
 • Hlášení o výkonech a událostech výrobních operací a pracovníků
 • Evidenci prostojů a poruch technologických zařízení
 • Evidenci docházky a směn
 • Údržbě evidence náhradních dílů
 • Evidenci laboratorních údajů

Data jsou pořizována přímo na terminálech, operátorských panelech, PC nebo mobilních zařízeních v režimu 24×7.

A to ještě to není všechno!
Doplňujeme ještě možnosti rozšiřující úlohy Evidence časových událostí NPT.

Ta rozšiřuje funkcionalitu MES o výtěžnost výrobních zařízení, produktivitu pracovníků a plnění směn včetně hlídání výrobních prostojů, přehledů poruch, sledování výměny obsluhy.

Přínosem jsou:

 • Snadná identifikace činnosti zařízení a poruchových stavů
 • Minimalizace výpadků výroby vlivem závislostí mezi stroji
 • Návodné statistické vyhodnocení činnosti zařízení
 • Snižování nákladů odstraňováním odchylek vůči normativům přímo při zásahu
 • Minimalizace nasazování kvalifikovaných pracovníků ve více zásazích ve stejném čase
 • Přesnější plánování odbytu a promočních akcí

Propojitelnost na automatizované řízení skladu a zásob v podobě řešení Řízené sklady FIS WMS / Warehouse Management System

Chci vědět více o FIS MES

Zaujal vás výrobní systém FIS MES?

Kontaktujte nás