30.7.2019

VYCHÁZÍ NOVÁ VERZE FIS 19.07

Obecný import

Obecný import byl rozšířen o možnost přidávání hodnot vícehodnotových atributů bez smazání již existujích hodnot.

Evidence majetku

Do podmínek tiskových sestav majetku – Soupis majetku, Inventární soupis majetku a Přehled daňových odpisů bylo přidáno pole Nezohledňovat záporné odpisy. Pole řeší situaci snížení vstupní ceny majetku po jeho odepsání, při které vzniká záporný odpis, který po zatržení tohoto pole není v sestavách zohledněn.

Zdravotnictví

V modulu Zdravotnictví jsme do formuláře Poukaz přidali pole Datum plánovaného předání zdravotního prostředku, aby byla vaše evidence zdravotnických poukazů ještě přehlednější.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]