28.2.2023

VYDALI JSME NOVOU VERZI 23.02

Intrastat

Do podmínky tiskové sestavy „Intrastat“ jsme do sekce ‚Export‘ přidali nový druh exportu Instat SK, sloužící k vytvoření xml souboru určeného pro nahrání na slovenský portál Finanční správy.

Navíc jsme do nastavení určeného pro Instrastat přidali novou sekci, ve které si uživatel může zadat transakci pro původní doklad a transakci pro jeho opravné doklady. Při vytvoření dobropisu z faktury vydané tak systém použije zadanou transakci z daného nastavení.
Do podmínky tiskové sestavy „Intrastat“ bylo přidána možnost ‚Nezahrnovat dobropisy‘, která je dostupná jak pro faktury přijaté, tak i vydané. Při její volbě nebudou do sestavy/exportu zahrnuty dobropisy.

V Katalogu partnerů je dostupná nová kontrola na formát DIČ, prostřednictvím které reagujeme na změny v Intrastatu pro rok 2023. Celní správa České republiky přistoupila k vytvoření nové validace u daňového identifikačního čísla partnerského subjektu. Nyní tedy při zadávání nových partnerů nebo při editaci daného pole u stávajících partnerů se kontroluje zadaná hodnota, v závislosti na hodnotě v poli ‚Stát‘ a dle struktury DIČ pro jednotlivé státy EU. Po opuštění pole je uživatel v případě potřeby upozorněn chybovou hláškou na nesprávný formát DIČ.

[zpět]