28.11.2019

VYDALI JSME VERZI FIS 19.11

Katalog partnerů – Adresář

V rámci rozšíření a vylepšení produktu byl ve FISu přidán nový modul Upomínky, který umožňuje tvorbu a evidenci upomínek partnerům za faktury vydané po splatnosti. Dále je nově možné dle nastavení po vytvoření první upomínky faktury vydané, zaslat další upomínku o vyšší úrovni (úrovních) s možností jiného textu. Zároveň byla přidaná nová výjimka ve formuláři Katalog partnerů (Adresář) – Nevytvářet upomínku partnerovi.
Nový modul se sestává z formulářů: Tvorba upomínky, Upomínka, Přehled upomínek ,Úrovně upomínek a Úrovně upomínek – přehled.

Faktury vydané

Do formuláře Faktura vydaná byla přidána v menu Akce nová funkcionalita Periodická faktura vydaná, kde je možné pro přednastavené partnery generovat faktury vydané s přednastavenými údaji a položkami za určitá období.

Výrobní zakázky

Pro zrychlení a zjednodušení práce jsem vám přidali také do formuláře Výrobní zakázky – přehled možnost nastavení filtrů a kategorií.

 

Výše uvedené aktuality informují pouze o vybraných novinkách v systému. Informace o všech změnách a dalších rozšířeních jsou k dispozici našim zákazníkům v e-mailovém přehledu změn ve verzi informačního systému FIS.

[zpět]