28.4.2023

VYŠLA APRÍLOVÁ VERZE 23.04

Objednávky vydané

K dispozici je nová kontrola, kterou lze nastavit na pravidelné, automatické spouštění, v rámci kterého projde objednávky vydané a ty, které vyhoví podmínkám, automaticky odešle na e-mailové adresy, které jsou nastaveny u určitého druhu kontaktu v Katalogu partnerů, a zároveň na e-mail zadaný u objednávky. Zároveň se vytvoří protokol se shrhnutím, které objednávky byly/nebyly odeslány a případně je zde vypsán důvod neodeslání.

Ceník, slevy, bonusy

Ve formuláři „Bonusy a slevy pro partnera“ jsme zpřístupnili nové nastavení, v rámci kterého si uživatel může částku celého fixního bonusu rozpadnout na jednotlivé zboží, kterého se tento bonus týká. Zboží a částky je možno vložit ručně nebo naimportovat z tabulkového editoru. Zboží zadané v tomto rozpadu se projeví i při vytváření manuálních účetních dokladů z bonusů.
Zároveň ve formulářích „Faktura přijatá“ a „Faktura vydaná“ je nová volba ‚Rozpad částky položky na zboží‘, jejímž prostřednictvím si uživatel může zadat rozpad částky faktury na zboží, kterého se daná faktura za bonusy týká.

Karta majetku

Ve formuláři „Karty majetku – přehled“ jsou nyní přístupné nové akce, pomocí kterých může uživatel systému hromadně nastavit přerušení daňových odpisů nebo hromadně přerušení daňových odpisů u vybraných majetků zrušit. Výsledek hromadné akce je zapsán do protokolu.

[zpět]